Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 18 mei 2022Bekendmaking Besluiten Wijzigingsplan BCT Fase 2

 

Besluit Startnotitie MER

d.d. 22-12-21 heeft het college conform de Startnotitie MER besloten geen milieueffectrapportage op te laten stellen voor dit plan.

Er zijn geen kenmerken van het project die aanleiding geven voor het doorlopen van een m.e.r.-procedure. Potentiële effecten en de plaats van het project geven geen aanleiding voor het doorlopen van een m.e.r.-procedure.

 

Selectiebesluit Archeologie

d.d. 07-04-22 heeft het college conform het advies van de Regio-archeoloog het terrein gedeeltelijk vrijgegeven, en voor het overige deel een nadere onderzoeksplicht opgelegd.

De besluiten met de onderliggende stukken zijn op afspraak in te zien. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel 076-599 5600.

 

Deze besluiten maken deel uit van de besluitvorming voor het Wijzigingsplan en zijn niet afzonderlijk vatbaar voor beroep. Wanneer het wijzigingsplan is vastgesteld staat er beroep open, tenzij u geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan en tevens geen belanghebbende bent. De start van de beroepstermijn wordt nog nader bekend gemaakt.