Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
vrijdag 20 mei 2022Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het graven t.b.v. de fundering en laaddocks over een oppervlakte van meer dan 500m2 en 0,5 m op locatie sectie S nummer 38 in Zundert

Op 17 mei 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het graven t.b.v. de fundering en laaddocks over een oppervlakte van meer dan 500m2 en 0,5 m op locatie sectie S nummer 38 in Zundert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-002963. De aanvraag betreft:

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.