Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 15 juni 2022Ontwerp-bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Vervul 18a’ ter inzage

 

Het gaat om een plan voor de realisatie van één ruimte voor ruimte-woning op de locatie Vervul 18a in Rijsbergen. Het college van B&W maakt bekend dat dit plan ter inzage wordt gelegd. Dit op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt van donderdag 16 juni tot en met woensdag 27 juli 2022 ter inzage. De stukken zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres). Voor het inzien van de stukken in het raadhuis kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via 076-599 5600.

 

Zienswijze indienen

Een ieder kan tijdens de terinzagelegging een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen. Deze bevat ten minste uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600.