Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
maandag 20 juni 2022Kennisgeving ontvangst melding AIM op locatie Eendenkooistraat 5 BEDR in Achtmaal

Op 9 maart 2022 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Eendenkooistraat 5 BEDR in Achtmaal. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z22-001546.

De melding betreft veranderen activiteiten.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z22-001546 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.