Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
donderdag 23 juni 2022Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een geleiderail op locatie Sectie A perceelnummer 1522 in Zundert

Op 16 juni 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een geleiderail op locatie Sectie A perceelnummer 1522 in Zundert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-003514. De aanvraag betreft:

  • Weg aanleggen of veranderen

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.