Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
maandag 27 juni 2022Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 23 appartementen en 6 vrijstaande woningen op locatie Sectie T nummer 1995 in Zundert

Op 20 juni 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 23 appartementen en 6 vrijstaande woningen op locatie Sectie T nummer 1995 in Zundert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-003564. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.