Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere melding
Publicatiedatum:
woensdag 6 juli 2022Kennisgeving ontvangst melding Mobiel breken bouw- en sloopafval op locatie Nieuwmoerseweg 21 in Achtmaal

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Zundert; gelet op artikel 4 lid 3 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval; maken bekend, dat bij hen op 18 mei 2022 de volgende melding in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ingekomen:

 

Voor de locatie Nieuwmoerseweg 21 te Achtmaal in de gemeente Zundert; door de fa. Sando puinrecycling uit Rijsbergen

De puinbreker zal in werking zijn in de periode van week 23 - 2022 tot week 35 2022, voor naar verwachting hoogstens 2 dag.

 

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofhinder. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.