Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 6 juli 2022Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe in- en uitrit op locatie Molenstraat 58 in Zundert

Op 29 juni 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een nieuwe in- en uitrit op locatie Molenstraat 58 in Zundert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-003767. De aanvraag betreft:

  • Inrit/Uitweg

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.