Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 6 juli 2022Ontwerpbestemmingsplan “Molendreef te Wernhout”

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Molendreef te Wernhout” ter inzage wordt gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het realiseren van drie woningen mogelijk op twee locaties aan de Molendreef in Wernhout. Tussen de Molendreef nummers 25 en 30 maakt het plan de realisatie van twee woningen mogelijk, tussen de Molendreef nummers 6 en 8 maakt het plan realisatie van één woning mogelijk.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 7 juli 2022 tot en met woensdag 17 augustus 2022 voor zes weken ter inzage in het raadhuis van de Markt 1 te Zundert. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel. 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, het identificatienummer van het plan is: NL.IMRO.0879.BPmolendreef-OW01.

Zienswijze indienen

Iedereen kan een zienswijze indienen gedurende de termijn van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600