Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
donderdag 7 juli 2022Kennisgeving ontvangst melding AIM op locatie Oekelsestraat 7 in Rijsbergen

Op 28 juni 2022 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Oekelsestraat 7 9-9ain Rijsbergen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z22-003799.

De melding betreft veranderen activiteiten.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z22-003799 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.