Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
donderdag 7 juli 2022Kennisgeving ontvangst melding AIM op locatie Hofdreef 32 in Zundert

Op 19 mei 2022 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Hofdreef 32 in Zundert. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z22-003012.

De melding betreft veranderen activiteiten.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z22-003012 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.