Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
donderdag 7 juli 2022Kennisgeving ontvangst melding AIM op locatie Sectie S nummer 994 in Wernhout

Op 23 december 2021 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Sectie S nummer 994 in Wernhout. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z21-007137.

De melding betreft starten activiteiten voor het verplaatsen van het boomteeltbedrijf.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z21-007137 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.