Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
donderdag 7 juli 2022Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw op locatie sectie B nummer 4997 in Rijsbergen

Op 1 juli 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw op locatie sectie B nummer 4997 in Rijsbergen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-003803. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.