Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
maandag 11 juli 2022Ontwerpbestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan horecabestemming buitengebied”

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan horecabestemming buitengebied” ter inzage wordt gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan past de planregels met betrekking tot de begripsbepaling en de bestemming ‘horeca’ voor 10 locaties met een horecabestemming in het buitengebied aan. De aanpassingen verduidelijken dat het niet is toegestaan op deze locaties binnen de bestemming ‘horeca’ arbeidsmigranten te huisvesten. Het plan geldt voor de volgende locaties:

 • 1.

  Bredaseweg 31 te Rijsbergen

 • 2.

  Antwerpseweg 24 te Rijsbergen

 • 3.

  Kruispad 16 te Rijsbergen

 • 4.

  Huisakkerstraat 2 te Rijsbergen

 • 5.

  Antwerpseweg 36 te Rijsbergen

 • 6.

  Bredaseweg 43 te Klein Zundert

 • 7.

  Rucphenseweg 30 te Klein Zundert

 • 8.

  Rucphenseweg 14 te Klein Zundert

 • 9.

  Wernhoutseweg 80 te Wernhout

 • 10.

  Wernhoutseweg 181-183 te Wernhout

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van dinsdag 12 juli 2022 tot en met maandag 22 augustus 2022 voor zes weken ter inzage in het raadhuis van de Markt 1 te Zundert. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel. 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, het identificatienummer van het plan is: NL.IMRO.0879.BPhorecabestemming-OW01.

Zienswijze indienen

Iedereen kan een zienswijze indienen gedurende de termijn van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600