Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 13 juli 2022Bekendmaking ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Wernhoutseweg 126, De Bolle Buiken te Wernhout

Het college van burgemeester en wethouders van Zundert maakt op grond van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 5 juli 2022 een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven voor de herontwikkeling van de Wernhoutseweg 126, De Bolle Buiken in Wernhout.

De herontwikkeling bestaat uit het uitbreiden van de horeca en het realiseren van drie appartementen met bijbehorende voorzieningen aan de Wernhoutseweg 126 te Wernhout.

Terinzagelegging

De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ligt met ingang van donderdag 14 juli 2022 gedurende 6 weken voor eenieder tijdens openingstijden ter inzage op het raadhuis van de gemeente Zundert, Markt 1 te Zundert.

Zienswijzen naar voren brengen

Iedereen kan een zienswijze indienen gedurende de termijn van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan waar uw zienswijze betrekking op heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600