Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
evenementenvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 20 juli 2022Kennisgeving evenementenvergunning voor het organiseren van Ostaaijense kermis van 22 tot en met 24 juli 2022 op locatie hoek Ostaaijensebaan en Blokenstraat in Achtmaal

De gemeente Zundert heeft op 14 juli 2022 een besluit genomen op de aanvraag om een evenementenvergunning met zaaknummer Z22-003169 voor het organiseren van Ostaaijense kermis van 22 tot en met 24 juli 2022 op locatie hoek Ostaaijensebaan en Blokenstraat in Achtmaal.

De evenementenvergunning is verleend.

Voor een eventueel getroffen verkeersmaatregel kunt u de website van de gemeente Zundert raadplegen. Gemeente Zundert > Evenementen, onderwijs, verkeer > Wegwerkzaamheden

Inzage

Heeft u vragen of wenst u het besluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie Z22-003169 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Procedure

Bent u belanghebbende, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders c.q. De burgemeester van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt de brief ook afgeven tijdens openingstijden bij de receptie van het Raadhuis, Markt 1 in Zundert. De termijn voor het indienen van een bezwaar start één dag na toezending van het besluit aan de aanvrager op 14 juli 2022 en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zolang wij nog geen beslissing hebben genomen op het bezwaar, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.