Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
donderdag 28 juli 2022Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het dichtzetten van het balkon op locatie Berkenring 28 in Zundert

Op 22 juli 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dichtzetten van het balkon op locatie Berkenring 28 in Zundert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-004247. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.