Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
donderdag 28 juli 2022Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de foliekas op locatie Rustenburgstraat 1a BEDR in Zundert

De gemeente Zundert heeft op 25 juli 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z22-003830 voor het uitbreiden van de foliekas op locatie Rustenburgstraat 1a BEDR in Zundert te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z22-003830 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.