Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
maandag 1 augustus 2022Kennisgeving besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de veebezetting in de bestaande stal op locatie Marienvillestraat 3 BEDR in Achtmaal

De gemeente Zundert heeft op 15 juli 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z21-005531 voor het wijzigen van de veebezetting in de bestaande stalop locatie Marienvillestraat 3 BEDR in Achtmaal. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Milieu (neutraal wijziging)

Inzage

Heeft u vragen of wenst u het besluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nlo.v.v. publicatie besluit omgevingsvergunning Z21-005531 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600. De stukken liggen één dag na 16 juli 2022 gedurende zes weken ter inzage op het Raadhuis, Markt 1 in Zundert.

Procedure

Tegen de ontwerpbeschikking zijn wel/geen zienswijzen naar voren gebracht. De beschikking is wel/niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit beroep instellen door een brief te sturen naar: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda of digitaal via www.rechtspraak.nl. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start één dag na ter inzagelegging van de omgevingsvergunning en bedraagt 6 weken. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden.

Zolang nog geen beslissing is genomen op het beroep blijft het besluit bijna altijd geldig. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.