Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 3 augustus 2022Ontwerp-bestemmingsplan ‘Hofstede aan de Dreef’ ter inzage

 

Het gaat om een plan voor de realisatie van 12 wooneenheden - in een nieuwe woonvorm - op een boerenerf aan de Achtmaalseweg 111 in Zundert. Daarnaast wordt de realisatie 12 tijdelijke tiny houses, een (moes-)tuin, een ontmoetings- en cursusruimte, een landwinkel en ondersteunende horeca mogelijk gemaakt aan de Achtmaalseweg 111. Onderdeel van het plan vormt ook de sanering en herbestemming van 2 VAB-locaties, aan de Krochtenweg 6 in Wernhout en aan de Rucphenseweg 6 in Zundert.

Het college van B&W maakt bekend dat dit plan ter inzage wordt gelegd. Dit op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt van donderdag 4 augustus tot en met woensdag 14 september 2022 ter inzage. De stukken zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres). Voor het inzien van de stukken in het raadhuis kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via 076-599 5600.

 

Zienswijze indienen

Een ieder kan tijdens de terinzagelegging een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen. Deze bevat ten minste uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600.