Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum:
maandag 8 augustus 2022Eerste wijziging Algemeen mandaatbesluit gemeente Zundert 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert en de burgemeester van de gemeente Zundert, ieder voor zover bevoegd;

 

gelezen het bepaalde in de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

 

Overwegende dat de Wet openbaarheid van bestuur per 1 mei 2022 is vervangen door de Wet open overheid

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Eerste wijziging Algemeen mandaatbesluit gemeente Zundert 2021

Artikel I  

Onderdeel II-6 van het register behorende bij het Algemeen mandaatbesluit gemeente Zundert 2021 wordt als volgt gewijzigd:

 

Nr.

II-6

Omschrijving bevoegdheid

Het beslissen op verzoeken om informatie welke zijn gericht tot het college dan wel de burgemeester alsmede het verzoeken tot nadere precisering van verzoeken welke zijn gericht tot het college dan wel de burgemeester en wanneer daaraan niet wordt meegewerkt besluiten de verzoeken niet te behandelen

Regeling

Wet open overheid, art. 4.1 jo art. 4.3

Wettelijk toegekend aan

College

Burgemeester

Mandaat, volmacht, machtiging toegestaan aan

Gemeentesecretaris

Directeur

Ondermandaat , ondervolmacht , ondermachtiging toegestaan aan

n.v.t.

Daarbij geldende voorwaarden en/of beperkingen

n.v.t.

Artikel II  

Na onderdeel II-6 van het register behorende bij het Algemeen mandaatbesluit gemeente Zundert 2021 wordt het volgende onderdeel ingevoegd:

 

Nr.

II-6a

Omschrijving bevoegdheid

Aanwijzen van een of meer contactpersonen ter beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie welke zijn gericht tot het college dan wel de burgemeester

Regeling

Wet open overheid, art. 4.7

Wettelijk toegekend aan

College

Burgemeester

Mandaat, volmacht, machtiging toegestaan aan

Gemeentesecretaris

Directeur

Ondermandaat , ondervolmacht , ondermachtiging toegestaan aan

n.v.t.

Daarbij geldende voorwaarden en/of beperkingen

n.v.t.

 

Aldus besloten in de vergadering van 26-07-2022

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris,

drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,

J.G.P. Vermue

Burgemeester van Zundert,

de burgemeester,

J.G.P. Vermue