Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 17 augustus 2022Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een bedrijf aan huis op locatie Diepstraat 1a in Wernhout

Op 11 augustus 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor een bedrijf aan huis op locatie Diepstraat 1a in Wernhout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-004589. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Roerende zaken

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.