Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
donderdag 22 september 2022Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een unit voor werknemers op locatie Frans Baantje 1 in Zundert

Op 13 september 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een unit voor werknemers op locatie Frans Baantje 1 in Zundert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-005079. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.