Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
donderdag 22 september 2022Kennisgeving ontvangst melding AIM op locatie Vagevuurstraat 14 in Klein Zundert

Op 25 augustus 2022 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Vagevuurstraat 14 in Klein Zundert. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z22-005050.

De melding betreft het veranderen van diverse activiteiten.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z22-005050 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.