Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
maandag 26 september 2022Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het aanvragen van beperkte milieutoets voor een veehouderij op locatie Nieuwmoerseweg 20 in Achtmaal

Op 16 september 2022 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanvragen van beperkte milieutoets voor een veehouderij op locatie Nieuwmoerseweg 20 in Achtmaal. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z22-005133. De aanvraag betreft:

  • Milieu (omgevingsvergunning beperkte milieutoets)

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.