Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
beleidsregel
Publicatiedatum:
dinsdag 15 november 2022Nota Bodembeheer

[Een deel van de tekst van deze bekendmaking is overeenkomstig artikel 7 lid 2 Bekendmakingswet bekendgemaakt en hier beschikbaar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dc-2022-84, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dc-2022-85.]

 

De raad van de gemeente Zundert;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19-07-2022;

 

gehoord het advies van de Ronde d.d. 13-09-2022;

 

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet;

 

besluit:

 

  • 1.

    De Nota Bodembeheer 2022 (ZD22037650) en bodemkwaliteitskaarten vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Nota Bodembeheer 2012 en Nota Bodembeheer PFAS 2020.

  • 2.

    De Nota Bodembeheer 2022 in werking te laten treden een dag na die van de bekendmaking.

  • 3.

    Het bodembeheersgebied zoals beschreven in de Nota Bodembeheer 2022 en aangegeven op de bodemkwaltietskaarten vast te stellen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 27-09-2022,

de raad voornoemd,

de griffier,

M.C.J.P. van Oosterwijk

de voorzitter,

J.G.P. Vermue