Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 6 juni 2018

Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1a Wro, de bestemming "Agrarisch-Agrarisch bedrijf" te wijzigen in de bestemming “Wonen” en voor de vormverandering van het bouwvlak, ten behoeve van de Buntweg 25 te Achtmaal

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend het voornemen te hebben om met toepassing van artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de bestemming "Agrarisch-Agrarisch bedrijf" te wijzigen in de bestemming "Wonen" en voor de vormverandering van het bouwvlak.

 

Locatie

Buntweg 25 te Achtmaal.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-besluit en het ontwerp-wijzigingsplan liggen gedurende 6 weken van 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018 ter inzage bij de gemeente Zundert (Markt 1, 4881 CN Zundert).

 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn van terinzagelegging hun zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht bij de Afdeling Ruimte (Bredaseweg 2, 4881 DE Zundert).