Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 30 november 2016

Voorbereidingsbesluit Business Centre Treeport (BCT)

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Zundert in zijn vergadering van 15 november 2016 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor de locatie Business Centre Treeport (BCT), een en ander zoals op de ter inzage liggende situatietekening is aangegeven. Het besluit is bedoeld om de betreffende locatie te beschermen tegen (mogelijke) ongewenste (bouw)ontwikkelingen die niet (goed) aansluiten op de geplande ontwikkelingen voor het BCT.

Het voorbereidingsbesluit ligt met de daarbij behorende situatietekening bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert) voor een ieder ter inzage en treedt in werking vanaf donderdag 1 december 2016 ex artikel 3.7, zevende lid Wro.

Ook bestaat de mogelijkheid het voorbereidingsbesluit in te zien via de website www.zundert.nl Inwoner Ruimtelijke procedures Voorbereidingsbesluiten Voorbereidingsbesluit Business Centre Treeport of via www.ruimtelijkeplannen.nl.