Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 15 juli 2020Onherroepelijk bestemmingsplan “De Groene Kamers, fase 2”, met onherroepelijk besluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Logo Zundert

 

Het bestemmingsplan "De Groene Kamers, fase 2" te Rijsbergen is op 12 mei 2020 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Zundert. Tegen dit besluit is geen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan "De Groene Kamers, fase 2" te Rijsbergen is hierdoor per 3 juli 2020 geheel in werking getreden en onherroepelijk geworden.

 

Het Besluit hogere waarde Wet geluidhinder met de bijbehorende stukken, ten behoeve van dit bestemmingsplan is ook ongewijzigd vastgesteld op 12 mei 2020. Tegen dit besluit is geen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het Besluit hogere waarde Wet geluidhinder (bij het bestemmingsplan "De Groene Kamers, fase 2") is hierdoor per 3 juli 2020 geheel in werking getreden en onherroepelijk geworden.

 

Het digitale bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, is het juridisch bindende plan en is rechtstreeks in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl en via de rechtstreekse link: HYPERLINK "http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0879.BPDeGroeneKamersf2-VS01" http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0879.BPDeGroeneKamersf2-VS01