Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 17 juni 2020Ontwerp-weigering omgevingsvergunning Roosdendaalsebaan 4 te Achtmaal

Logo Zundert

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.1, eerste lid onder a., 2.2, eerste lid onder b. en artikel 2.10, eerste lid onder c. en d. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te weigeren voor het legaliseren van een luifel, zoals gerealiseerd aan de voorzijde van het pand op het perceel Roosendaalsebaan 4 te Achtmaal.

Ter inzage

De ontwerp-weigering omgevingsvergunning met bijbehorende stukken zijn met ingang van 18 juni 2020 gedurende zes weken in te zien op het raadhuis tussen 9.00 en 12.30 uur. Wij vragen u om, in verband met het coronavirus, zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. U kunt hiervoor een email sturen naar gemeente@zundert.nl (o.v.v. Roosendaalsebaan 4). U ontvangt de stukken dan digitaal in uw emailbox.

Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn kan door een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren worden gebracht bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U mag ook mondeling uw zienswijze indienen. Echter vanwege het coronavirus zullen mondelinge zienswijzen telefonisch worden afgenomen. Indien u een mondelinge zienswijze wenst in te dienen, kunt u dit kenbaar maken via gemeente@zundert.nl (o.v.v. zienswijze Roosendaalsebaan 4). Er zal dan zo spoedig mogelijk met u een afspraak worden gepland. Tegen de uiteindelijke beschikking kan in beginsel slechts beroep worden ingediend door een belanghebbende die een zienswijze heeft ingebracht.