Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 23 september 2020Weigering omgevingsvergunning Roosendaalsebaan 4 te Achtmaal

Logo Zundert

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij met toepassing van artikel 2.1, eerste lid onder a., 2.2, eerste lid onder b. en artikel 2.10, eerste lid onder c. en d. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben geweigerd:

 

Besluitdatum

Soort activiteit

Locatie

17 september 2020

Legalisering luifel aan voorzijde van het pand

Roosendaalsebaan 4 te Achtmaal

 

Ter inzage

Heeft u vragen over de geweigerde omgevingsvergunning of wenst u de weigering in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie geweigerde omgevingsvergunning <locatie>, of u kunt telefonisch contact opnemen via 076 – 599 5600. U kunt de beschikking en bijbehorende stukken de komende zes weken tussen 9.00 en 12.30 uur inzien op het raadhuis Markt 1 Zundert.

Beroep

Tegen de ontwerp-beschikking is een zienswijze naar voren gebracht. De inhoud van de beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Belanghebbenden (diegenen die ook een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking), kunnen tegen het besluit beroep instellen door een brief te sturen naar: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda of digitaal via www.rechtspraak.nl. Het beroepschrift moet zijn ingediend binnen zes weken na het publiceren van het besluit. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden.

 

Zolang nog geen beslissing is genomen op het beroepschrift blijft het besluit bijna altijd geldig. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl (> Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed). Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.