Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 9 september 2020Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Meirseweg 41 en 45 onherroepelijk

Logo Zundert

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het wijzigingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Meirseweg 41 en 45” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het plan betreft de wijziging van de bestemmingsvlakken en vergroting van het bouwvlak binnen de bestemming ‘Agrarisch-Boomteeltontwikkelingsgebied’. Tevens wordt de locatie van de nieuwe corsobouwplaats voor buurtschap Laarheide in het wijzigingsplan opgenomen met de bestemming ‘Agrarisch- Agrarisch bedrijf’ met de aanduiding specifieke vorm van ‘maatschappelijk – corsobouwplaats’. Tot slot wordt de bestemming ‘Agrarisch-Boomteeltontwikkelingsgebied met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk-corsobouwplaats’ van de oude locatie van de corsobouwplaats, veranderd in de bestemming ‘Agrarisch-Boomteeltontwikkelingsgebied’. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 4.7.13 van het bestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’.

 

Terinzagelegging

Het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan, met de hierbij horende stukken, heeft vanaf 2 juli 2020 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 14 augustus 2020 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke wijzigingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.