Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 9 september 2020Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Kraaiheuvelstraat 12 onherroepelijk

Logo Zundert

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het wijzigingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Kraaiheuvelstraat 12” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het plan betreft de wijziging van de bestemming voor het perceel gelegen aan de Kraaiheuvelstraat 12 te Achtmaal, van de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ bedrijf’, met de functieaanduiding 'boomteelt', in de bestemming ‘Wonen’.

De vigerende bestemmingsplannen staan de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 4.7.13 van het bestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’.

 

Terinzagelegging

Het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan, met de hierbij horende stukken, heeft vanaf 16 juli 2020 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 28 augustus 2020 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke wijzigingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.