Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 4 november 2020Voorontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte Woningen Nelleveldstraat 1a te Rijsbergen’

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat met ingang van 5 november 2020 voor de duur van zes weken op het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert, het voorontwerpbestemmingsplan "Ruimte voor ruimte Woningen Nelleveldstraat 1a te Rijsbergen " ter inzage ligt.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan staat de realisatie toe van twee Ruimte voor Ruimte woningen op de locatie Nelleveldstraat 1a te Rijsbergen na sanering van de varkenshouderij.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl via de code: NL.IMRO.0879.BPNelleveldst1a-VO01, en/of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen > Bestemmingsplannen > (Voor)ontwerp'. Gelet op de 'Inspraakverordening gemeente Zundert 2016' kan een belanghebbende en/of een ingezetene gedurende de inzagetermijn, van 5 november tot en met 17 december 2020, een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie op het voorontwerp indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076-599 5600).