Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 4 november 2020Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Palmbosstraat 11 onherroepelijk

Logo Zundert

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het wijzigingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Palmbosstraat 11” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het plan betreft de vergroting van het bouwvlak voor het bouwen van permanente foliekassen en het wijzigen van de aanduiding van de bedrijfswoning in ‘specifieke vorm van agrarische plattelandswoning’.

De vigerende bestemmingsplannen staan de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikelen 4.7.1.1 en 4.7.6 van het bestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’.

 

Terinzagelegging

Het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan, met de hierbij horende stukken, heeft vanaf 10 september 2020 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 23 oktober 2020 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke wijzigingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.