Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 10 maart 2021Verleende omgevingsvergunning milieu Rucphenseweg 24 te Klein Zundert, het wijzigen van het volièresysteem voor opfokleghennen (het aantal en soort dieren wijzigt niet)

Logo Zundert

1. omgevingsvergunning milieu Rucphenseweg 24 te Klein Zundert, het wijzigen van het volièresysteem voor opfokleghennen (het aantal en soort dieren wijzigt niet), verzonden 18 september 2020

Beroep:

Op 8 juli 2020 hebben wij kennis gegeven van het feit dat de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage is gelegd was voor zes weken (tot en met 19 augustus 2020) met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Het betreft hier enkel het wijzigen van het volièresysteem voor opfokleghennen. Het aantal dieren en het soort wijzigt niet. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

De aanvraag, de omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken zijn met ingang van de publicatiedatum gedurende zes weken in te zien. U kunt hiervoor contact opnemen met het team Vergunningen.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA te Breda. Een beroepschrift kan gedurende zes weken worden ingediend en vangt aan met ingang van de publicatiedatum. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

d. de gronden van het beroep.

Voor het instellen van beroep is in het algemeen griffierecht verschuldigd. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Als u dat niet wilt dat deze omgevingsvergunning in werking treedt, kunt u tijdens de beroepstermijn om een voorlopige voorziening verzoeken. Dit verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 9006, 4800 PA Breda. De omgevingsvergunning treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.

Informatie:

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het team Vergunningen via 076-5995600.