Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 31 maart 2021Doelgroepdefinitie Voorschoolse Educatie gemeente Zundert 2021

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

gelezen het bepaalde in art. 167 van Wet op het Primair Onderwijs en in artikel 4.1 van de nadere regels subsidies gemeente Zundert 2021

 

 

besluit:

 

1.

De ‘Doelgroepdefinitie voorschoolse educatie gemeente Zundert 2021’ vast te stellen.

 

 

 

 

 

Doelgroepdefinitie voorschoolse educatie gemeente Zundert 2021

Kinderen in de gemeente Zundert van 2 tot 4 jaar met de volgende risicofactoren:

1. Kinderen tussen 2 en 4 jaar die opgroeien in een gezinssituatie waarin niet voldoende ontwikkelingsstimulatie geboden kan worden.

2. Kinderen tussen 2 en 4 jaar met een taal-spraakachterstand.

3. Kinderen tussen 2 en 4 jaar die niet of in onvoldoende mate worden blootgesteld aan de Nederlandse taal bijvoorbeeld doordat er in de thuissituatie een andere taal dan Nederlands wordt gesproken.

4. Kinderen tussen 2 en 4 jaar met een sociaal-emotionele achterstand en of psychosociale problematiek. Gedragsproblemen (ex- en internaliserende problematiek) van kinderen waar de school extra aandacht aan moet besteden om een (ook emotioneel) veilige school te kunnen creëren.

Voorwaarden deelname aan voorschoolse educatie

- Het kind is inwoner van de gemeente Zundert.

 

De doelgroepdefinitie in werking te laten treden op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus besloten in de vergadering van 23-3-2021

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne J.G.P. Vermue