Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 26 mei 2021Ontwerp weigeringsbesluit omgevingsvergunning en concept weigering verklaring van geen bedenkingen ter inzage voor het plaatsen van een L-vormige stacaravan op Camping ‘t Oekeltje.

Logo Zundert

 

Burgemeester en wethouders van Zundert maken bekend dat ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van donderdag 27 mei 2021 gedurende een termijn van zes weken door een ieder kan worden ingezien tijdens openingstijden op het raadhuis van de gemeente Zundert, Markt 1 te Zundert.

 

Het ontwerp weigeringsbesluit omgevingsvergunning en de concept weigering verklaring van geen bedenkingen (dossiernummer: Z20-001283) voor het plaatsen van een L-vormige stacaravan op Camping ‘t Oekeltje met de hierbij behorende stukken.

 

Zienswijze naar voren brengen:

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door een ieder een zienswijze naar voren worden gebracht over het ontwerp weigeringsbesluit omgevingsvergunning en de concept weigering verklaring van geen bedenkingen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan belt u naar 076-5995600.

 

Zienswijze tegen de concept weigering van de omgevingsvergunning:

Wilt u een schriftelijke zienswijze indienen, dan stuurt u een brief naar burgemeester en wethouders van Zundert, Markt 1, 4881 CN Zundert. Vermeld bij uw zienswijze duidelijk de locatie, omschrijving en het dossiernummer van het project.

 

Zienswijze tegen de conceptweigering verklaring van geen bedenkingen:

Wilt u een schriftelijke zienswijze indienen, dan stuurt u een brief naar de gemeenteraad van Zundert, t.a.v. de Griffie, Markt 1, 4881 CN Zundert. Vermeld bij uw zienswijze duidelijk de locatie, omschrijving en het dossiernummer van het project.

 

Vervolgprocedure:

Na afloop van de termijn wordt op de omgevingsvergunningaanvraag beslist en deze wordt op de in de gemeente Zundert gebruikelijke wijze bekendgemaakt.

 

Zundert,

Burgemeester en wethouders van Zundert