Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Publicatiedatum:
woensdag 7 juli 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een eikenboom op locatie Overasebaan 14 in Rijsbergen

Op 20 juni 2021 heeft de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van een eikenboom op locatie Overasebaan 14 in Rijsbergen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-003501. De aanvraag betreft:

  • Kap

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.