Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 7 juli 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk intrekken van de melding Activiteitenbesluit met OBM op locatie Nieuwmoerseweg 21 in Achtmaal

Op 29 juni 2021 heeft de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gedeeltelijk intrekken van de melding Activiteitenbesluit met OBM op locatie Nieuwmoerseweg 21 in Achtmaal. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-003666.

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.