Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Publicatiedatum:
woensdag 7 juli 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het aanplanten van een bos op locatie ZDT02 S263, S392, S568, S390, S391, S401, S402 in Zundert

Op 24 juni 2021 heeft de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanplanten van een bos op locatie ZDT02 S263, S392, S568, S 390, S391, S401, S402 in Zundert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-003583. De aanvraag betreft:

  • werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.