Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 14 juli 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning met beperkte milieutoets op locatie Eendenkooistraat 14 in Achtmaal

Op 1 juli 2021 heeft de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning met beperkte milieutoets ontvangen op locatie Eendenkooistraat 14 in Achtmaal. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-003772. De aanvraag betreft:

  • Gebiedsbescherming

  • Milieu (omgevingsvergunning beperkte milieutoets)

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.