Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 14 juli 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bouwkeet en opslag van bouwmaterieel op locatie Molenstraat 1a 1 in Zundert

Op 18 juni 2021 heeft de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een bouwkeet en opslag van bouwmaterieel op locatie Molenstraat 1a 1 in Zundert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-003476. De aanvraag betreft:

  • Roerende zaken

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.