Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere melding
Publicatiedatum:
woensdag 14 juli 2021Kennisgeving ontvangst melding Mobiel breken bouw- en sloopafval op locatie Eendenkooistraat 15 in Achtmaal

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Zundert; gelet op artikel 4 lid 3 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval; maken bekend, dat bij hen op 25-06-2021 de volgende melding in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ingekomen:

- Voor de locatie Eendenkooistraat 15 te Achtmaal.

De puinbreker zal in werking zijn in de periode van week 28 tot en met week 40 van 2021, voor naar verwachting hoogstens 3 dagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofhinder. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.