Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 14 juli 2021Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik uitbreiding IKC De Plaetse op locatie Sint Bavostraat 5 in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft op 7 juli 2021 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z20-007722 voor omgevingsvergunning op locatie Sint Bavostraat 5 in Rijsbergen. In het ontwerpbesluit wordt de omgevingsvergunning verleend. Het besluit betreft:

  • Brandveilig gebruik (vergunning)

Inzage

Heeft u vragen over het ontwerpbesluit of wenst u het ontwerpbesluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie ontwerpbesluit omgevingsvergunning Z20-007722 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600. U kunt het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken vanaf 15 juli 2021 gedurende zes weken inzien op het Raadhuis, Markt 1 in Zundert.

Procedure

Tijdens deze periode van zes weken kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze(n) sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert o.v.v. zienswijze ontwerpbesluit Z20-007722 of mondeling na een telefonische afspraak via telefoonnummer 076-5995600.