Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 14 juli 2021Kennisgeving intrekking omgevingsvergunning met beperkte milieutoets op locatie Kraaivenstraat 1 in Achtmaal

De gemeente Zundert heeft op 7 juli 2021 het besluit genomen om de omgevingsvergunning met beperkte milieutoets op verzoek van de vergunninghouder in te trekken op locatie Kraaivenstraat 1 in Achtmaal. De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer Z21-002997. De ingetrokken vergunning betreft:

  • Milieu (omgevingsvergunning beperkte milieutoets), er zullen geen dieren meer worden gehouden.

Procedure

Wij publiceren de ingetrokken omgevingsvergunning om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. Dit besluit ligt niet ter inzage. Heeft u vragen over dit besluit dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie ingetrokken omgevingsvergunning Z21-002997, of u kunt telefonisch contact opnemen via 076 – 599 5600.

Bent u belanghebbende, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt de brief ook afgeven tijdens openingstijden bij de receptie van het raadhuis aan de Markt 1, te Zundert. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 8 juli en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Zolang wij nog geen beslissing hebben genomen op het bezwaar, is het besluit bijna altijd in werking getreden. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.