Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 21 juli 2021Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een poel op locatie Ostaaijensebaan 19 in Achtmaal

Op 9 juli 2021 heeft de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van een poel op locatie Ostaaijensebaan 19 in Achtmaal. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-003944. De aanvraag betreft:

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.