Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere melding
Publicatiedatum:
woensdag 21 juli 2021Kennisgeving ontvangst melding Mobiel breken bouw- en sloopafval op locatie Roosendaalsebaan 21a in Achtmaal

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Zundert; gelet op artikel 4 lid 3 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval; maken bekend, dat bij hen op 18-06-2021de volgende melding in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ingekomen:

• Voor de locatie Roosendaalsebaan 21a te Achtmaal.

De puinbreker zal in werking zijn in de periode week 27 tot en met week 39 van 2021, voor naar verwachting hoogstens 1 dag.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofhinder. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.