Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 28 juli 2021Kennisgeving ontwerpbesluit voor het intrekken van de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets op locatie Nieuwmoerseweg 21 in Achtmaal

De gemeente Zundert maakt bekend dat zij voornemens is om de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets op verzoek van de vergunninghouder in te trekken op locatie Nieuwmoerseweg 21 in Achtmaal. De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer Z21-003666.

Inzage

Heeft u vragen over de ontwerpbeschikking of wenst u de ontwerpbeschikking in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie ontwerpbeschikking intrekking omgevingsvergunning Z21-003666 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600. De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken zijn tot en met 7 september 2021 (gedurende zes weken na verzending van de beschikking) tussen 9.00 en 12.30 uur in te zien op het Raadhuis, Markt 1 in Zundert.

Procedure

Tijdens deze periode van zes weken kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze(n) sturen naar: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Postbus 75, 5000 AB Tilburg. Zienswijzen digitaal indienen is ook mogelijk via info@omwb.nl.