Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
woensdag 4 augustus 2021Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit op locatie Eendenkooistraat 14 in Achtmaal

Op 30 juni 2021 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Eendenkooistraat 14 in Achtmaal. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z21-003761

De melding betreft het veranderen van activiteiten (het intern wijzigen van de veebezetting, gewijzigde uitvoering uitstroomopening van de luchtwasser, gewijzigde situering van de spuiwateropslag en het vervallen van de dieselolie opslag).

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z21-003761 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.